Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Achtergronden / Round-up: integratie buzzwords

Round-up: integratie buzzwords

In de IT-wereld wemelt het van de acroniemen en buzzwords. Ieder jaar worden het er weer meer. Vaak is het - vanuit commercie gedreven - oude wijn in nieuwe zakken, maar soms heeft het daadwerkelijk nut om een nieuwe term toe te voegen aan het uitgebreide ICT-vocabulaire. In dit artikel trachten we het kaf van het koren te scheiden en belichten we de IT-sector - en dan met name de integratiehoek - eens op een andere manier.

To buzz or not to buzz?

Acroniem of buzzwordBuzz?No buzz?
EAI - Enterprise Application Integration Een standaard manier voor het integreren van alle applicaties binnen het bedrijf? Kant en klare adapters die zo van de plank kunnen worden getrokken? Er wordt meer beloofd dan waargemaakt. De werkwijze om met behulp van connectors, een centrale berichtenverwerker en een common data model (CDM) applicaties te integreren werpt zijn vruchten af, echter vaak blijft er nog heel wat maaktwerk nodig om deze integratie daadwerkelijk succesvol te laten zijn.

EDA - Event Driven Architecture

Als tegenhanger van een SOA die veelal passief wordt ingericht, zorgen events ervoor dat iedere gebeurtenis leidt tot een ketting aan opeenvolgende acties wat een snelle verwerking beloofd. Echter aangezien events vaak als berichten worden geimplementeerd, wat is dan het verschil met de klassieke message oriented middleware? Event Driven heeft zeker meerwaarde - bijvoorbeeld bij de afhandeling van of correlatie tussen belangrijke bedrijfsgebeurtenissen - maar kan lang niet altijd worden toegepast.
SOA - Service Oriented Architecture Service Contracten vormen theoretisch de basis voor een goede samenwerking tussen onderdelen, maar evenzo is de wil om samen te werken erg belangrijk en niet-functionele eisen blijken moeilijk in een contract te vangen. Is SOA heilig, in de praktijk niet! SOA is een technologie onafhankelijke manier van werken welke - mits op de juiste manier toegepast - kan leiden tot kostenbesparingen en een betere business focus.
ESB - Enterprise Service Bus De bus als centraal gegeven binnen een organisatie lijkt in de praktijk niet verwezenlijkbaar. Veel organisaties hebben meerdere bussen, per domein of per afdeling waarmee het bedrijfsbrede concept teniet wordt gedaan. Een service bus als concept waarop alle systemen zich kunnen aansluiten heeft zich in het verleden al ruimschoots bewezen. Wel introduceert het weer veel nieuwe uitdagingen op het gebied van standaardisatie en governance.
CEP - Complex Event Processing CEP als nieuwe term is direct gerelateerd aan EDA en behelst het afleiden van complexere events uit (meerdere) simpele events. In de literatuur worden deze termen vaak door elkaar gehaald hoewel CEP niet werkelijk een nieuwe technologie of methodiek behelst. Het verwerken van realtime informatie vergt veel van de infrastructuur, door het gebruik van de juiste tooling kunnen gegevens sneller worden verwerkt en is het eenvoudiger om inzicht in de werking te verkrijgen. In die zin heeft CEP zeker een betekenis van belang.
BAM - Business Activity Monitoring BAM komt het best tot zijn recht in een EDA omgeving en heeft tot doel de organisatie inzicht te geven in de status van (geautomatiseerde) bedrijfsprocessen. Ze hadden het dan ook beter Business Process Monitoring kunnen noemen. Het is belangrijk om te weten in hoeverre men kan vertrouwen op (geautomatiseerde) processen. Dit vergt wel enig maatwerk. BAM is daarmee een waardevolle aanvulling op de gebruikte software stack binnen een organisatie.
MOM - Message Oriented Middleware De grootschalige introductie van MOM leidde werkelijk een nieuw tijdperk in de ICT-sector in. Het was echter eerder een middel om complexere architecturen te bereiken dan een architectuur op zich. Met MOM werd het mogelijk om flexibel met zaken als gegevensformaat, protocol en netwerk om te gaan. Dit wordt bereikt door het introduceren van een abstractie-laag.
BPM - Business Process Modelling BPM poogde met een bedrijfskundige blik naar de informatie systemen te kijken maar is momenteel verworden tot een toolset voor het automatiseren van langlopende processen. BPM-tooling heeft zijn nut bij het in kaart brengen en automatiseren van bedrijfsprocessen. Het vergt echter nog steeds veel maatwerk omdat de tooling zich meer richt op het bedrijfsproces en niet op de achterliggende techniek van IT-systemen.

Zoals blijkt uit het bovenstaande lijkt het erop dat er veel wordt beloofd maar dat er altijd in meer of mindere mate maatwerk nodig is om werkelijk een naadloos op elkaar aangesloten infrastructuur te verkrijgen. Wij zien het vak van systeem integratie ondanks alle buzz nog steeds als ambachtelijk werk, een grote machine waarvan de onderdelen op een slimme manier aan elkaar moeten worden geknoopt.